Mae amcanestyniadau aelwydydd yn darparu amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd ac o nifer y bobl fydd yn byw ynddynt yn y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
14 Ebrill 2006
Diweddarwyd ddiwethaf: