Mae amcanestyniadau aelwydydd yn darparu amcangyfrifon o nifer yr aelwydydd ac o nifer y bobl fydd yn byw ynddynt yn y dyfodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Gorffennaf 2010
Diweddarwyd ddiwethaf: