Allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru o 1990. Yn cynnwys cymariaethau yn erbyn ein targedau strategaeth newid yn yr hinsawdd.

Gweler y manylion

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion

Gweld allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Yn cynnwys faint o wahanol nwyon tŷ gwydr:

• carbon deuocsid
• methan
• ocsid nitraidd
• hydrofflworocarbonau (HFCs)
• cyfansoddion perfflworinedig (PFCs)
• sylffwr hexafluoride (SF6)
• trifluorid nitrogen (NF3)

Mae dadansoddiad arall yn cynnwys:

• ffynhonnell allyriadau, er enghraifft trafnidiaeth neu amaethyddiaeth
• allyriadau yn ôl awdurdod lleol