Rhestr o ddogfennau sydd i'w cyhoeddi gan Gymwysterau Cymru.

Mae’r allbynnau hyn yn cael eu cynhyrchu gan Gymwysterau Cymru. Dylid unrhyw ymholiadau amdanynt gael eu cyfeirio at Gymwysterau Cymru drwy’r manylion cyswllt sydd o dan yr allbwn.

24 Mai 2019

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch: cyfres arholiadau haf 2019
Cyswllt
Ffôn: 01633 373253
Ebost: statistics@qualificationswales.org

Mehefin 2019

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Ionawr i Mawrth 2019
Cyswllt
Ffôn: 01633 373253
Ebost: statistics@qualificationswales.org

Medi 2019

Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Ebrill i Mehefin 2019
Cyswllt
Ffôn: 01633 373253
Ebost: statistics@qualificationswales.org

Tachwedd 2019

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: Medi 2018 i Awst 2019
Cyswllt
Ffôn: 01633 373253
Ebost: statistics@qualificationswales.org

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: Medi 2018 i Awst 2019
Cyswllt
Ffôn: 01633 373253
Ebost: statistics@qualificationswales.org