Rhestr o ddogfennau sydd i'w cyhoeddi gan Estyn.

Mae’r allbynnau hyn yn cael eu cynhyrchu gan Estyn. Dylid unrhyw ymholiadau amdanynt gael eu cyfeirio at Estyn drwy’r manylion cyswllt sydd o dan yr allbwn.

Medi 2019

Deilliannau arolygu darparwyr addysg yng Nghymru, Ebrill 2018 i Mawrth 2019
Cyswllt
Ffôn: 029 2044 6321
Ebost: stats@estyn.llyw.cymru