Rhestr o ddogfennau sydd i'w cyhoeddi gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Mae’r allbynnau hyn yn cael eu cynhyrchu gan Awdurdod Cyllid Cymru. Dylid unrhyw ymholiadau amdanynt gael eu cyfeirio at Awdurdod Cyllid Cymru drwy’r manylion cyswllt isod.

Cyswllt
Ffôn: 0300 025 4670
Ebost: data@wra.gov.wales

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir

Cyhoeddir yr ystadegau ar wefan Awdurdod Refeniw Cymru.

Ionawr 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Hydref i Rhagfyr 2018

Chwefror 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Ionawr 2019

Mawrth 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Chewfror 2019

Ebrill 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: 2018-19

Mai 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Ebrill 2019

Mehefin 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Mai 2019

Gorffennaf 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Ebrill i Mehefin 2019

Awst 2019

Ystadegau’r Dreth Trafodiadau Tir: Gorffennaf 2019

Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Cyhoeddir yr ystadegau ar wefan Awdurdod Refeniw Cymru.

Tachwedd 2018

Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi: Gorffennaf i Medi 2018

Chwefror 2019

Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi: Hydref i Rhagfyr 2018

Mai 2019

Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi: 2018-19

Awst 2019

Ystadegau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi: Ebrill i Mehefin 2019

 

Adroddiadau