Neidio i'r prif gynnwy
Alison Lea-Wilson

Alison Lea-Wilson yw cydberchennog The Anglesey Sea Salt Co Ltd.

Addysgwyd Alison yn Hampshire ac ym Mhrifysgol Bangor lle’r enillodd BA yn Saesneg a TAR. Bu'n athrawes am 2 flynedd. Ond sylweddolodd fod hunangyflogaeth yn fwy pleserus, er ei fod yr un mor heriol.

Rhwng cael 3 o blant, bu Alison yn helpu i dyfu wystrys, yn casglu cregyn gleision ac yn gwerthu bwyd môr. Dechreuodd Sŵ Môr Môn gyda'i gŵr, David, a ffrind. Dros y 23 mlynedd y buont yn ei redeg, croesawyd 2.5 miliwn o ymwelwyr a chyflogwyd dros 250 o bobl. Alison oedd yn gyfrifol am fanwerthu, arlwyo, Adnoddau Dynol a hyfforddiant. Yn 2007, gwerthodd Alison a David y Sŵ Môr i'w galluogi i ganolbwyntio ar dyfu The Anglesey Sea Salt Co Ltd. Erbyn hyn:

  • mae’n cyflogi 23 o bobl
  • mae’n allforio i tua 15 o wledydd
  • mae ganddo gwsmeriaid o'r radd flaenaf. Mae'r rhain yn cynnwys Heston Blumenthal, PepsiCo, Waitrose, M&S, a Siocled Green and Blacks

Mae'r busnes wedi ennill o leiaf 30 o wobrau. Mae’r rhai nodedig yn cynnwys:

  • un ar gyfer 'codi lefel gastronomi'r byd' gan gogyddion Ewropeaidd
  • ennill 3*** Aur yn y Gwobrau Great Taste
  • nifer o ddyfarniadau 1* a 2* eraill ar gyfer yr amryfal gynhyrchion

Alison yw Cadeirydd Gorau Môn, partneriaeth sy’n cynnwys busnesau lletygarwch, busnesau manwerthu a chynhyrchwyr ar Ynys Môn. Mae'n aelod o fwrdd Môn Larder, gan helpu busnesau bach i fanteisio ar gyfleoedd caffael cyhoeddus. Hi yw Cadeirydd y Clwstwr Bwyd Da ac mae’n aelod o lawer o bartneriaethau eraill.

Mae ei diddordebau y tu allan i'r gwaith yn cynnwys:

  • coginio
  • gwahodd ffrindiau i fwyd
  • darllen

Mae gan Alison fymryn o obsesiwn â surdoes − mae ei 'chychwynnydd' yn 9 oed erbyn hyn!

Enillodd Halen Môn statws Dynodiad Tarddiad Gwarchodedig yn 2014 − y cyntaf yng Nghymru a'r 60ain ym Mhrydain i gael statws enw bwyd gwarchodedig. Hefyd, enillodd Wobr y Frenhines am Gynaliadwyedd yn 2017.

Cyhoeddwyd llyfr cyntaf Lea-Wilson yn 2019 − Do Sea Salt.