Skip to main content

Gwybodaeth am Weinidogion a Dirprwy Weinidogion Llywodraeth Cymru

Gweinidogion

Rebecca Evans AC
Rebecca Evans AC
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Vaughan Gething AC
Vaughan Gething AC
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Lesley Griffiths AC
Lesley Griffiths AC
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Julie James AC
Julie James AC
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Jeremy Miles AC
Jeremy Miles AC
Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit
Eluned Morgan AC
Eluned Morgan AC
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol
Ken Skates AC
Ken Skates AC
Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru
Kirsty Williams AC
Kirsty Williams AC
Y Gweinidog Addysg
Hannah Blythyn AC
Hannah Blythyn AC
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Dafydd Elis-Thomas AC
Dafydd Elis-Thomas AC
Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Jane Hutt AM
Jane Hutt AC
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Julie Morgan
Julie Morgan AC
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Lee Waters AC
Lee Waters AC
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth

Rhannu’r dudalen hon