Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth am Weinidogion a Dirprwy Weinidogion Llywodraeth Cymru

Gweinidogion

Rebecca Evans AS
Rebecca Evans AS
Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd
Vaughan Gething AS
Vaughan Gething AS
Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Lesley Griffiths AS
Lesley Griffiths AS
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig
Julie James AS
Julie James AS
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol
Jeremy Miles AS
Jeremy Miles AS
Y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd
Eluned Morgan AS
Eluned Morgan AS
Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg
Ken Skates AS
Ken Skates AS
Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru
Hannah Blythyn AS
Hannah Blythyn AS
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol
Jane Hutt AS
Jane Hutt AS
Y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip
Julie Morgan
Julie Morgan AS
Y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Lee Waters AS
Lee Waters AS
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth