Neidio i'r prif gynnwy

Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol ar gyfer Hydref i Ragfyr 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Rheswm am newid:

Gohirir y datganiad hwn oherwydd yr anawsterau cyfredol wrth gael gafael ar ddata dilys yr oedd disgwyl i hynny gael ei gyhoeddi ar 21 Mai. Byddwn yn diweddaru ein sefyllfa yn ystod yr wythnosau nesaf.

Byddem yn tynnu sylw defnyddwyr at y ffigurau terfynol yn yr adroddiad blynyddol a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019 Rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol: Ebrill 2018 i Fawrth 2019  neu'r chwarter blaenorol a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 Rheoli gwastraff trefol awdurdod lleol Gorffennaf i Fedi 2019.

Noder bod dadansoddiadau yn ymwneud â COVID-19 yw ein blaenoriaeth o hyd, ond fel y mae ein hadnoddau yn caniatáu, byddwn yn parhau â'n cyhoeddiadau arferol.