Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.