Data ar yr ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio o wastraff trefol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
13 Tachwedd 2014
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gwybodaeth gefndirol

Cesglir data ar reolaeth gwastraff er mwyn monitor cynnydd yn erbyn targedau lleol a chenedlaethol; yn benodol yn erbyn gofynion Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Gyfarwyddeb Tirlenwi. Yn y strategaeth gwastraff cyfredol ‘Tuag at Ddyfodol Ddiwastraff’ (2010) mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau ailgylchu statudol o 70 y cant erbyn 2024-25.

Daw’r data or system WasteDataFlow sy’n cael ei fonitro gan Adnoddau Naturiol Cymru. Mae gwybodaeth ansawdd ar gael yn yr Adroddiad Ansawdd.

Mae Adnoddau Naturiol Cymru yn monitro ac yn cynorthwyo awdurdodau lleol Cymru i wella cywirdeb eu cyrchfannau terfynol yn WasteDataFlow yn barhaus. O 2017-18 cafwyd cynnydd mewn dilysiadau o ddeunyddiau penodol trwy gydol y flwyddyn i wella cywirdeb a chysondeb cyrchfannau penodedig yr awdurdodau lleol. O ganlyniad, mae'r data dros dro a gyhoeddir mewn datganiadau chwarterol yn fwy agored i newid trwy gydol y flwyddyn nag yn y blynyddoedd blaenorol.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn flynyddol.