Mae dyfroedd ymdrochi o ansawdd da yn bwysig iawn i gymunedau arfordirol, i ymwelwyr ac i economi Cymru.