Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau monitro'r dyfroedd ymdrochi yn 2019.