Mae'r datganiad ystadegol hwn yn rhoi gwybodaeth am gymwysterau cymeradwy neu ddynodedig a oedd ar gael i'w dyfarnu a nifer y tystysgrifau a ddyfarnwyd ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Sefydliad: