Daeth yr ymgynghoriad i ben 20 Tachwedd 2015.

Cyfnod ymgynghori:
25 Awst 2015 i 20 Tachwedd 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 510 KB

PDF
510 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Ymgynghoriad i ystyried a fyddai newidiadau i'r Rheoliadau yn fuddiol ar gyfer defnyddio a rheoli slyri a silwair yn ymarferol ac yn effeithlon.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd) (Silwair Slyri ac Olew Tanwydd Amaethyddol) (Cymru) 2010 (SSOTA) yn rhan annatod o’r fframwaith rheoleiddio yng Nghymru sydd wedi’i fwriadu i sicrhau bod ansawdd a swm y dŵr yr ydym yn dibynnu arno am gymaint o agweddau ar ein bywydau yn ddigonol. Mae hefyd yn amcanu at ddefnydd effeithlon o wrteithiau ac felly at lai o golledion ariannol i ffermwyr trwy gyfyngu ar y ddibyniaeth ar wrteithiau gwneuthuredig costus. Mae’r Rheoliadau trwy hybu defnydd effeithlon o adnoddau hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein rhwymedigaethau fel y’u nodir mewn nifer o Gyfarwyddebau Ewropeaidd.

Cafodd y Rheoliadau SSOTA eu gwneud gyntaf ym 1991 ac nid ydynt wedi newid mewn unrhyw ffordd sylweddol ers hynny ond eto mae arferion ffermio wedi esblygu’n sylweddol. Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod Rheoliadau’n addas ar gyfer arferion ffermio heddiw ac felly nod yr ymgynghoriad hwn yw diweddaru’r Rheoliadau lle y bo’n fuddiol heb gynyddu’r baich rheoleiddiol.

Nod yr ymgynghoriad hwn yw ystyried a fyddai newidiadau i’r Rheoliadau SSOTA yn fuddiol ar gyfer defnyddio a rheoli slyri a silwair yn ymarferol ac yn effeithlon.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 251 KB

PDF
251 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad o'r effaith ar hawliau plant (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 414 KB

PDF
414 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.