Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer yr adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, Uwch Gyfrannol a Safon Uwch ar gyfer cyfres arholiadau haf 2018.

Sefydliad: