Nod yr ymchwil hwn oedd cael mewnwelediad i mewn i effeithiolrwydd y cynllun.