Neidio i'r prif gynnwy

Nod yr ymchwil hwn oedd cael mewnwelediad i mewn i effeithiolrwydd y cynllun.

Darluniwyd Cyfuno i fynd i'r afael â thlodi drwy annog cyfranogiad mewn diwylliant ar lefel cymuned leol, i rymuso'r rhai sydd wedi wynebu rhwystrau yn draddodiadol.

Prif ganfyddiadau

  • Ar y cyfan, mynegodd rhanddeiliaid agweddau positif tuag at y rhaglen. Roedd y rhanddeiliaid a gyfwelwyd yn awyddus i barhau i gymryd rhan. 
  • Amlygodd yr adolygiad hwn rôl ganolog cydlynwyr o ran hwyluso partneriaethau. Galluogwyd hwn gan drosolwg strategol cydlynwyr o'u partneriaethau.
  • Wnaeth partneriaid gyfeirio'n rheolaidd at fanteision o gymryd rhan mewn Cyfun. Wnaeth fanteision cynnwys y cyfleoedd i bartneriaid rannu sgiliau a cydgyfrannu arbenigedd ac adnoddau. 
  • O ran cydlynwyr, roedd cefnogaeth partneriaid wedi arwain at fwy o gyfleoedd i grwpiau targed a / neu ychwanegu gwerth at brosiectau neu weithgareddau sydd eisoes yn bod.
  • Wnaeth yr ymchwil hefyd amlygu nifer o heriau i gydlynwyr a phartneriaid. Gafodd materion allweddol eu codi o ran cyfathrebu, yr adnoddau ariannol cyfyngedig a ddyrannwyd i bartneriaethau, a'r amserlen gymharol fyr ar gyfer cynllunio gweithgareddau a chyflawni canlyniadau. 

Adroddiadau

Adolygiad o'r rhaglen Grantiau Her Cyfuno
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
2 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adolygiad o'r rhaglen Grantiau Her Cyfuno: crynodeb
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 431 KB

PDF
431 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adolygiad o'r rhaglen Grantiau Her Cyfuno: hysbysiad preifatrwydd (cydlynwyr yr arolwg)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 615 KB

PDF
615 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adolygiad o'r rhaglen Grantiau Her Cyfuno: hysbysiad preifatrwydd (sefydliadau partner yr arolwg)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 615 KB

PDF
615 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adolygiad o'r rhaglen Grantiau Her Cyfuno: hysbysiad preifatrwydd (cydlynwyr cyfweld)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 617 KB

PDF
617 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adolygiad o'r rhaglen Grantiau Her Cyfuno: hysbysiad preifatrwydd (cyfweld â sefydliadau partner)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 613 KB

PDF
613 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Kate Mulready

Rhif ffôn: 0300 025 1481

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon