Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 10 Ebrill 2013.

Cyfnod ymgynghori:
21 Mawrth 2013 i 10 Ebrill 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Er mwyn sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn atebol, yn rhoi gwerth ein harian i ni ac yn dryloyw, mae'n rhaid i Adrannau adolygu'r Cyrff Cyhoeddus Anadrannol (NDPB) y maent yn eu noddi a hynny bob tair blynedd.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae’r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur yn gorff cyhoeddus ar lefel y Deyrnas Unedig. Mae’r adolygiad hwn yn cael ei gynnal ar y cyd rhwng Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra) a’r Gweinyddiaethau Datganoledig. Bydd yr adolygiad yn ystyried a fydd unrhyw ddiwygiadau’n gallu gwneud y canlynol:

  • gwella’r ffordd y mae tystiolaeth a chyngor o ansawdd uchel yn cael eu trosglwyddo i’r Llywodraeth a chwsmeriaid y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur gan wella’r canlyniadau i’r amgylchedd yr economi a’r gymdeithas ar sail gynaliadwy
  • cryfhau unrhyw drefniadau llywodraethu fel ein bod yn gallu bod yn fwy atebol i lywodraethau’r DU a’r rhai datganoledig a’r cyhoedd.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar DEFRA.GOV.UK