Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 31 Awst 2012.

Cyfnod ymgynghori:
30 Mai 2012 i 31 Awst 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Rydym yn gofyn am eich barn ar sut i wella cymwysterau a gymerwyd gan bobl ifanc 14 i 19 oed yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae'n rhan o'r Adolygiad o Gymwysterau 14-19 sy'n ystyried sut y gallwn gyflawni cymwysterau gwerthfawr a dealladwy sy'n bodloni anghenion ein pobl ifanc ac economi Cymru. Mae'r papur hwn yn dynodi ac yn gwahodd safbwyntiau ar y prif faterion sydd wedi dod i'r amlwg hyd yma. Mae am glywed safbwyntiau ar rai cynigion ac opsiynau at y dyfodol.

Mae cymwysterau yn eu hanfod yn dechnegol ac mae manylion yn bwysig. Rydym ni felly wedi rhannu'r papur yn ddwy ran. Mae Rhan A ar gyfer pawb sy'n ymateb ac mae'n gosod y darlun mawr a chwestiynau allweddol. Mae Rhan B yn fwy manwl a thechnegol ac mae'n cynnwys cwestiynau ar nifer o feysydd penodol a fydd o ddiddordeb i arbenigwyr ac ymarferwyr. Anogir pawb i ateb Rhan A ac unrhyw gwestiynau yn Rhan B yr ydynt yn dymuno eu hateb ond nid oes disgwyl y bydd gan bawb sy'n ymateb farn am bob cwestiwn.

Gofynnir i chi ymateb i gwestiynau'r ymgynghoriad ar y ffurflen ymateb a ddarparwyd.

Bydd cyfle hefyd i unigolion gyflwyno eu barn yn bersonol i aelodau o Fwrdd yr Adolygiad yn ystod diwrnod tystiolaeth ar 11 Gorffennaf 2012 yng Ngholeg Powys yn y Drenewydd . Bydd hyn o werth yn benodol i unigolion sy'n ddysgwyr rheini cyflogwyr neu bobl sy'n gweithio mewn addysg na fyddent o bosibl yn cael cyfle fel arall i drafod eu barn yn uniongyrchol â'r Bwrdd. Os hoffech chi gymryd rhan gallwch ymgeisio drwy anfon ebost erbyn 15 Mehefin 2012 i reviewofquals@wales.gsi.gov.uk

Nodwch y geiriau 'diwrnod tystiolaeth' a'ch enw yn y llinell deitl. Caiff ceisiadau eu trin ar sail y cyntaf i'r felin a chewch wybod canlyniad eich cais erbyn 29 Mehefin 2012.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 837 KB

PDF
837 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.