Neidio i'r prif gynnwy

Hoffem glywed eich barn ynghylch ein cynnig i bennu Traeth Col-Huw (Llanilltud Fawr) a Thraeth Penarth yn ddyfroedd ymdrochi o dan Reoliadau Dyfroedd Ymdrochi 2013 ar gyfer tymor ymdrochi 2022.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
15 Chwefror 2022
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Help a chymorth

Am fwy o wybodaeth amdano’r ymgynghoriad hwn, e-bostiwch water@gov.wales

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Chwefror 2022, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Complete and return to:

Cangen Ddŵr (Ymgynghori ar Ddyfroedd Ymdrochi)
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ