Eric Gregory

Mae Eric yn Gadeirydd Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg Comisiwn y Cynulliad ar hyn o bryd ac mae hefyd yn dal swyddi Cyfarwyddwr Anweithredol/Cynghorydd Annibynnol yn Swyddfa'r Cabinet, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Swyddfa Gartref. Arferai weithio i John Lewis Partnership.