Yr Athro Don Berwick

Mae Donald M. Berwick, MD, MPP, FRCP, Llywydd Emeritws a Chymrawd Hŷn o'r Sefydliad dros Wella Gofal Iechyd, hefyd yn gyn-Weinyddwr y Canolfannau ar gyfer Gwasanaethau Medicare a Medicaid.