Yr Athro Anne Marie Rafferty

Mae'r Athro Anne Marie Rafferty CBE, FRCN yn nyrs Brydeinig, gweinyddwraig, academydd ac ymchwilydd. Ar hyn o bryd (o 2010), mae hi'n Athro Nyrsio a Bydwreigiaeth a Deon Ysgol Nyrsio a Bydwreigiaeth Florence Nightingale yn Ngholeg y Brenin Llundain.