Neidio i'r prif gynnwy

Rydym wedi oedi llawer o'n prosiectau ffyrdd ledled Cymru i gynnal adolygiad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
15 Medi 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn cynnal adolygiad o'n cefnogaeth i gynyddu capasiti ffyrdd.

Ni fydd yr adolygiad yn effeithio ar y prosiectau canlynol:

  • A40: Gwelliannau rhwng Llanddewi Felffre a Redstone Cross
  • A465: Dowlais Top i Hirwaun (rhan 5 a 6)
  • A465: Gilwern i Fryn-mawr (rhan 2)
  • A483: Llandeilo
  • A487: ffordd osgoi Caernarfon i Bontnewydd
  • A487: pont Ddyfi newydd
  • A494: pont Afon Dyfrdwy
  • A55: gwella ffordd Abergwyngregyn i Dai’r Meibion
  • A4138: uwchraddio Cyffordd 48 a chyffordd yr Hendy

Pam rydym yn ei wneud?

Yn unol â Llwybr Newydd, strategaeth drafnidiaeth Cymru rydym am leihau ôl troed carbon Cymru i amddiffyn pobl a bywyd gwyllt rhag yr argyfwng hinsawdd. 

Er mwyn gwneud hyn, mae angen i ni leihau nifer y siwrneiau a gymerir gan geir preifat a chynyddu nifer y bobl sy'n cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Ynglŷn y broses adolygu a'r hyn y bydd yn ei gynnwys

Rydym wedi penodi panel annibynnol i gynnal yr adolygiad. Caiff ei gadeirio gan Dr Lynn Sloman MBE, arbenigwr trafnidiaeth yng Nghymru sydd wedi bod yn rhan o Gomisiwn Trafnidiaeth yr Arglwydd Burns yn Ne-ddwyrain Cymru yn flaenorol ac sy'n ymwneud â datblygu Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.  

Gofynnir i'r Panel nodi ei ddull gwerthuso o fewn 3 mis a'i adroddiad terfynol o fewn 9 mis.