Neidio i'r prif gynnwy

Gwirio os oes risg uwch i chi gael symptomau mwy difrifol os ydych yn dod i gyswllt â COVID-19.

Mae'r adnodd yma'n eich helpu chi i ystyried eich ffactorau risg personol ar gyfer COVID-19 ac yn argymell sut gallwch aros yn ddiogel. Mae wedi ei ddylunio ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol ond gall gael ei ddefnyddio mewn unrhyw weithle.

Os ydych yn newydd i Learning@Wales, bydd modd ichi greu’ch cyfrif ar unwaith er mwyn cwblhau’r Asesiad Risg. Bydd modd ichi hefyd gael at amryw o fodiwlau e-ddysgu eraill sydd ar gael.

Gallwch hefyd lawrlwytho pdf o'r teclyn.

Darllenwch y canllawiau a chwestiynau a ofynnir yn aml am yr adnodd.

Rhannu’r dudalen hon