Neidio i'r prif gynnwy

Heddiw, mae Jeremy Miles AS, Cwnsler Cyffredinol Cymru a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, wedi cyhoeddi bod y Panel Cwnsleriaid a benodwyd i ddarparu adfocatiaeth gyfreithiol a gwaith cynghori arbenigol i Lywodraeth Cymru yn cael ei adnewyddu.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Penodwyd y Panel yn dilyn cystadleuaeth recriwtio gyhoeddedig, ac mae'n cynnwys cyfanswm o 36 o Gwnsleriaid.

Penodwyd tri phanel fel rhan o’r Panel Cwnsleriaid:

 • un panel sy’n cynnwys Cwnsleriaid y Frenhines 
 • ail banel sy’n cynnwys Cwnsleriaid Iau sydd â mwy na 10 mlynedd o brofiad o ddarparu adfocatiaeth (Panel Cwnsleriaid Iau A)
 • trydydd panel sy’n cynnwys Cwnsleriaid Iau sydd â llai na 10 mlynedd o brofiad o ddarparu adfocatiaeth (Panel Cwnsleriaid Iau B)

Mae paneli'r Cwnsleriaid Iau wedi'u rhannu yn gategorïau pwnc eang, ac mae maint a chymeriad cyffredinol pob panel yn cael eu pennu yn ôl yr angen. 

Bydd penodiadau'r Panel am gyfnod o bum mlynedd, gan ddechrau ar 1 Mawrth 2021.
  
Dywedodd Jeremey Miles AS, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd:

"Rwy'n falch iawn o gyhoeddi'r penodiadau hyn. Denodd y gystadleuaeth ddiddordeb gan fwy na 100 o ymarferwyr. Mae lefel y diddordeb a fynegwyd ac ansawdd y ceisiadau a dderbyniwyd wedi fy nghalonogi i’n fawr.

"Rwy'n gwybod y bydd y Cwnsleriaid hynod brofiadol a dawnus sydd wedi cael eu penodi i'r Panel yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu elwa ar gronfa annibynnol o gryn arbenigedd cyfreithiol ar draws amrediad eang o weithgarwch y llywodraeth.

"Mae meddu ar y gallu hwn sydd eisoes wedi ei brofi i wneud gwaith adfocatiaeth a chynghori yn bwysig er mwyn sicrhau bod y cyngor cyfreithiol annibynnol gorau ar gael i Lywodraeth Cymru bob amser."

Welsh Government Panel Counsel Appointments 2021

(Names appear in alphabetical order)

Panel of Queen’s Counsel

 • Tim Buley QC (Landmark Chambers)
 • Timothy Corner QC (Landmark Chambers)
 • Morag Ellis QC (Francis Taylor Building Chambers)
 • Ruth Henke QC (Thirty Park Place Chambers)
 • Gregory Jones QC (Francis Taylor Building Chambers)
 • Andrew Kinnier QC (Henderson Chambers)
 • Jonathan Moffett QC (11 King’s Bench Walk Chambers)
 • George Peretz QC (Monckton Chambers)
 • Ian Rogers QC (Monckton Chambers)
 • John Whitting QC (1 Crown Office Row Chambers)
 • Rhodri Williams QC (Thirty Park Place Chambers)

Junior Counsel A Panel

 • Mona Bayoumi (Civitas Law Chambers)
 • Joanne Clement (11 King’s Bench Walk Chambers)
 • Richard Cole (Civitas Law Chambers)
 • Lucy Crowther (Apex Chambers)
 • David Gareth Evans (9 Park Place Chambers)
 • Rebecca Griffiths (Apex Chambers)
 • Rhys Hadden (Serjeants’ Inn Chambers)
 • Christian Howells (Thirty Park Place Chambers)
 • Emyr Jones (Francis Taylor Building Chambers)
 • Christopher McNall (18 St John Street Chambers)
 • Annabel Graham Paul (Francis Taylor Building Chambers)
 • Matthew Rees (Angel Chambers)
 • Emma Sutton (Serjeants’ Inn Chambers)
 • Anthony Vines (Civitas Law Chambers)
 • Cerys Walters (9 Park Place Chambers)
 • Joanne Williams (Civitas Law Chambers)

Junior Counsel B Panel

 • Rhys Davies (9 Park Place Chambers)
 • Joseph Edwards (9 Park Place Chambers)
 • David Gardner (No.5 Chambers)
 • Robert Goodwin (9 Park Place Chambers)
 • Owain Rhys James (Civitas Law Chambers)
 • Thomas Leary (20 Essex Street Chambers)
 • Abla O’Callaghan (Thirty Park Place Chambers)
 • Heather Sargent (Landmark Chambers)
 • Gethin Thomas (39 Essex Street Chambers)