Neidio i'r prif gynnwy

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn broblemau arwyddocaol yng Nghymru.

Er bod diffyg data cadarn, dengys yr amcangyfrifon fod cam-drin domestig yn effeithio ar 11% o fenywod a 5% o ddynion bob blwyddyn yng Nghymru, bod trais rhywiol yn effeithio ar 3.2% o fenywod a 0.7% o ddynion ; a bod 3.1% o bobl hŷn yn cael eu cam-drin neu eu hesgeuluso gan ofalwyr.

Casgliadau ac argymhellion (Dewiswyd)

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn broblemau cymhleth, eang, sydd wedi’u gwreiddio’n ddwfn. Dim ond yn ddiweddar y dechreuwyd cydnabod eu hyd a’u lled, eu natur a’u canlyniadau yn gyffredinol.

Argymhelliad 9: Dylid cyflwyno ymatebion amddiffynnol i llurgunio organau rhywiol menywod (FGM) mewn lleoliadau iechyd, neu eu cysylltu â hwy.

Argymhelliad 18: Mae gan wasanaethau cyffredinol megis iechyd, addysg a’r heddlu rôl allweddol i’w chwarae wrth adnabod dioddefwyr trais a chamdriniaeth, wrth ddarparu ymyrraeth gynnar gyfer y rhai sy’n wynebu risg isel neu ganolig, ac wrth gyfeirio ymlaen at wasanaethau arbenigol perthnasol.

Adroddiadau

Adeiladu ymatebion effeithiol: adolygiad wasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 6 MB

PDF
Saesneg yn unig
6 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Adeiladu ymatebion effeithiol: adolygiad wasanaethau trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (crynodeb)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 388 KB

PDF
388 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Semele Mylona

Rhif ffôn: 0300 025 6942

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon