Cynnwys

Bod yn athro

Gofynion a chymhelliannau i gymhwyso fel athro

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

  • Datganiad rhyddid gwybodaeth
    Gwybodaeth ynghylch faint o gyllid mae asiantaethau wedi’i gael i ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus i athrawon cyflenwi ac aelodau eraill o staff dros dro.
  • Deddfwriaeth
    Mae’r ddogfen hon yn pennu’r safonau sy’n ofynnol gan rai sy’n ceisio bod yn athrawon cymwysedig ac sy’n cael eu hasesu fel rhai sy’n bodloni’r safonau Statws Athro Cymwysedig ar 1 Medi 2009 neu ar ôl hynny.

Cyflog ac amodau athrawon

Gwybodaeth yn ymwneud â'n fframwaith datganoledig

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Darparu addysg gychwynnol i athrawon

Gofynion y cwrs, ac adolygiadau

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.