Neidio i'r prif gynnwy

4. Sut i wneud cais

Os ydych yn berchen ar eich cartref eich hun, dylech gysylltu â’ch awdurdod lleol.

Mae'n bosibl y bydd yr awdurdod lleol yn anfon therapydd galwedigaethol i'ch gweld. Bydd yn gwirio eich amgylchiadau ac yn gweld pa newidiadau sydd arnoch eu hangen.

Llety rhent preifat, tŷ cyngor neu eiddo cymdeithas dai

Os ydych yn byw mewn llety rhent preifat, neu'n denant cyngor neu gymdeithas dai, dylech gysylltu â'ch landlord.