Neidio i'r prif gynnwy

3. Derbyn caniatâd cynllunio a rheolaeth

Mae'n bosibl y bydd angen i chi wneud cais ar wahân am unrhyw ganiatâd cynllunio neu gymeradwyaeth rheolaeth adeiladu ar gyfer unrhyw addasiadau mawr i'r cartref.

Efallai y bydd yr awdurdod lleol yn gofyn ichi gyflogi pensaer neu syrfëwr cymwysedig i gynllunio a goruchwylio'r gwaith. 

Os cewch chi grant, gallwch ei ddefnyddio tuag at gost eu ffioedd.