Skip to content

Bysellau mynediad

Mae bysellau mynediad yn eich helpu i symud o gwmpas y wefan heb ddefnyddio llygoden.

Rydym wedi bod yn ofalus i osgoi bysellau y mae'n bosibl y bydd eich cyfrifiadur eisoes yn eu defnyddio, ee Alt + F ar gyfer y ddewislen Ffeil. Dyma'r rhestr lawn o fysellau mynediad.

Gwasgwch y fysell 'Alt' a'r fysell berthnasol gyda'i gilydd, yna'r fysell Dychwelyd i wneud y dasg.

1 - Hafan
2 - Newyddion
3 - Map o'r wefan
6 - Help
8 - Telerau ac amodau
9 - Cysylltu â ni 

c - Ymgynghori
i - Pynciau
l - Deddfwriaeth
m - Ymgyrchoedd
n - Cyllid
o - Amdanom ni 
u - Cyhoeddiadau

Neidio i’r cynnwys

I bobl sy’n defnyddio rhaglen darllen sgrin, mae’r ddolen gyntaf ar bob tudalen yn dweud ‘neidio i’r cynnwys’.  Bydd dilyn y ddolen hon yn osgoi pennawd y dudalen a hefyd y ddewislen lywio gan fynd â chi’n syth at gynnwys y dudalen.  Caiff pennawd y dudalen a’r ddewislen lywio eu hailadrodd ar bob tudalen felly ni fyddwch yn ei glywed drosodd a throsodd.  Sylwch, fodd bynnag, na fyddwch yn gweld y ddolen sy’n mynd â chi at yr opsiynau mynediad na’r brif ddewislen lywio os byddwch yn neidio yn syth i’r cynnwys.

I neidio yn syth i’r cynnwys, y fysell briodol i’w defnyddio i gael mynediad yw S.  Mae modd defnyddio’r llwybr byr hwn ar unrhyw dudalen.