Mae’r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol yn cefnogi ac yn datblygu arweinwyr yn y maes addysg.