Skip to main content

Mae'r data ar gyfer disgyblion sy’n absennol yn gyson ac absenoldeb yn ôl rhyw, ethnigrwydd, prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.

Rhannu’r dudalen hon