Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r data ar gyfer disgyblion sy’n absennol yn gyson ac absenoldeb yn ôl rhyw, ethnigrwydd, prydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig ar gyfer Medi 2017 i Awst 2018.

Mae’r data hwn yn adrodd ar absenoldeb o ysgolion yn ôl nodweddion disgyblion. Mae’n defnyddio data ar lefel disgyblion sy'n cysylltu data o’r Cofnod Presenoldeb Disgyblion i ddata ar nodweddion y disgyblion o'r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD), ac yn cwmpasu’r cyfnod 2012/13 i 2017/18.

Nodwch fod y ffordd y mae anghenion addysgol arbennig disgyblion yn cael eu casglu a'u cofnodi yn wahanol i flynyddoedd blaenorol ac felly nid yw'r ffigurau yn uniongyrchol gymharol.

Disgyblion sy’n absennol yn gyson

Disgyblion sy’n absennol yn gyson yw disgyblion a oedd yn absennol am o leiaf 20% o nifer modd y sesiynau hanner diwrnod lle’r oedd ysgolion yn agored i ddisgyblion.

  • Yn 2017/18, roedd 1.7% o ddisgyblion ysgol gynradd yn absennol yn gyson, cynnydd o  0.2 pwynt canran o 2016/17. Dros y tymor hir mae’r canran wedi haneru o’r 3.4% yn 2008/09.
  • Roedd 4.1% o ddisgyblion ysgol uwchradd yn absennol yn gyson, cynnydd o 0.1% dros 2016/17. Mae’r canran wedi mwy na haneru o’r 9.3% yn 2008/09.
  • Yn Sir Gaerfyrddin oedd y canran uchaf o ddisgyblion sy’n absennol yn gyson o ysgolion cynradd, ac yng Nghasnewydd oedd y canran uchaf yn ysgolion uwchradd.
  • Roedd dros hanner o’r holl absenoldebau gan bob disgybl oherwydd salwch, a chwarter oherwydd rhesymau anawdurdodedig. Roedd disgyblion sy’n absennol yn gyson yn fwy tebygol o fod yn absennol oherwydd rhesymau anawdurdodedig.
  • Roedd y gyfradd absenoldeb anawdurdodedig ymysg disgyblion sy’n absennol yn gyson yn uwch yn ysgolion uwchradd nac ysgolion cynradd.

Nodweddion disgyblion

  • Roedd absenoldeb cyson yn fwy cyffredin ymysg disgyblion a’r hawl i brydau ysgol am ddim ac anghenion addysgol arbennig.
  • Er bod cyfraddau absenoldeb wedi cynyddu yn ddiweddar ar gyfer disgyblion a’r hawl i brydau ysgol am ddim, mae’r cyfraddau dal yn is nag yn 2011/12.
  • Roedd absenoldeb cyson yn uwch ymysg bechgyn yn ysgolion cynradd ond yn uwch ymysg merched yn ysgolion uwchradd.
  • Mae absenoldeb cyffredinol yn is ymysg disgyblion a chefndir ethnig du neu Tseiniaidd, and yn uchaf ymysg disgyblion o gefndir ethnigrwydd gwyn.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Absenoldeb o ysgolion yn ôl nodweddion disgyblion, Medi 2017 i Awst 2018: tablau
, Saesneg yn unig, math o ffeil: ODS, maint ffeil: 83 KB

ODS
Saesneg yn unig
83 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099

Rhannu’r dudalen hon