Adroddiad sy'n dangos data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol ar gyfer Medi 2018 i Awst 2019.