Data ar absenoldeb awdurdodedig ac anawdurdodedig gan ddisgyblion o oedran ysgol gorfodol ar gyfer Medi 2018 to Awst 2019.