Skip to content

Rhaglen lywodraethu

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Rydym am greu Cymru sy'n iach ac egnïol, yn ffyniannus a diogel, yn uchelgeisiol ac yn dysgu, ac yn unedig a chysylltiedig.

Mae ein Rhaglen Lywodraethu, Symud Cymru Ymlaen, yn amlinellu'r ymrwymiadau y byddwn yn eu gwireddu yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn helpu i sbarduno gwelliant a gwneud y gwahaniaeth mwyaf i fywydau pawb yng Nghymru.

Mae Ffyniant i bawb: y strategaeth genedlaethol yn mynd i'r afael â'r ymrwymiadau hynny, yn eu rhoi mewn cyd-destun hirdymor, ac yn nodi sut y byddant yn cael eu gwireddu drwy ymdrech ar y cyd gan bob rhan o sector cyhoeddus Cymru.

Ochr yn ochr â'r strategaeth genedlaethol, rydym hefyd wedi cyhoeddi datganiad llesiant sy'n esbonio sut yr ydym wedi defnyddio Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol i helpu i ddatblygu'r strategaeth genedlaethol ac i nodi un set o amcanion a chamau ar gyfer y llywodraeth.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 (Maint Ffeil: 110KB)
Adobe PDF document
Arfarniad integredig strategol (Maint Ffeil: 165KB)
Adobe PDF document
Datganiad llesiant 2017 (Maint Ffeil: 275KB)