Skip to content

Cyfreithiau Cymru

Fe allwn ni lunio cyfreithiau yng Nghymru. Yr enw swyddogol ar gyfreithiau Cymru yw Biliau’r Cynulliad. Dim ond yng Nghymru y maent yn gymwys, ac nid mewn rhannau eraill o'r Deyrnas Unedig.

Mae'r Cynulliad yn gallu pasio Biliau'r Cynulliad, yn dilyn y bleidlais “ie” yn y refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru'n trafod ac yn pasio'r cyfreithiau hyn, a gynigir yn aml gan Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, gall unrhyw Aelod o'r Cynulliad neu Bwyllgor y Cynulliad gynnig un o'r cyfreithiau hyn. Gall Comisiwn y Cynulliad wneud hynny hefyd. Os bydd y cynnig yn cael pleidlais fwyafrifol, drwy'r amryw gamau craffu, bydd yn dod yn gyfraith.

Am wybodaeth ar drefniadau cyfansoddiadol Cymru a'r gyfraith a wneir yn Cymru gweler: Cyfraith Cymru

San Steffan

Dim ond i Gymru y mae cyfreithiau Cymru'n gymwys. Fodd bynnag, mae senedd y DU yn San Steffan yn cadw'r pŵer i gyflwyno cyfreithiau sy'n effeithio ar Gymru.

Hefyd gall cyfreithiau DU gynnwys darpariaeth sy'n rhoi rhagor o bŵer i Weinidogion Cymru.