Skip to content

Esbonio'r sefydliad

Dolenni perthnasol

Y Cabinet yw prif gorff Llywodraeth Cymru ar gyfer gwneud penderfyniadau.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae gan Gymru ei llywodraeth ei hun, sy’n creu polisïau a chyfreithiau ar gyfer ein gwlad.

Mae Llywodraeth Cymru, dan arweiniad Prif Weinidog Cymru, yn gyfrifol am feysydd fel iechyd, addysg, iaith a diwylliant a gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Llywodraeth Cymru yn gorff ar wahân i Lywodraeth Prydain, sy’n parhau i fod yn gyfrifol am faterion sy’n berthnasol i’r Deyrnas Unedig gyfan, fel trethi, amddiffyn, polisi tramor a budd-daliadau. Ysgrifennydd Gwladol Cymru, a’r staff cymorth yn Swyddfa Cymru (dolen allannol), sy’n cynrychioli llais Cymru o fewn Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Beth rydyn ni’n ei wneud

Caiff Llywodraeth Cymru ei hethol gan bobl Cymru i weithredu rhaglen lywodraethu. Mae hyn yn golygu gwneud penderfyniadau a sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu, o fewn y meysydd sydd wedi'u datganoli i ni, ar faterion sy'n effeithio ar fywydau pobl o ddydd i ddydd (am ragor o wybodaeth ar y 20 maes datganoledig, gweler y Dolen berthnasol Atodlen 7).

Rydym ni’n gwneud hynny drwy:

  • ddatblygu a gweithredu polisïau
  • sefydlu ac arwain y dulliau gweithredu a’r trefniadau llywodraethu yn y meysydd allweddol hyn, fel llywodraeth leol a’r GIG yng Nghymru
  • llunio is-ddeddfwriaeth (e.e. rheoliadau a chanllawiau statudol)
  • cynnig cyfreithiau Cymru (Biliau’r Cynulliad).

Rydym hefyd yn ariannu Cyrff a Noddir gan Llwyodraeth Cymru yn uniongyrchol.

Pwy ydyn ni

Prif Weinidog Cymru sy’n arwain Llywodraeth Cymru. Y Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol yw aelodau’r Cabinet.

Lawrlwytho Dogfen