Skip to content

Ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Ym mhob achos, rydym yn dangos y cais acunrhyw wybodaeth a ddarparwyd gennym. Efallai nad yw’n hawdd darparu’r wybodaeth ar ffurf electronig mewn rhai achosion.

Caiff ymatebion i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth dros ddwy flwydd oed eu harchifo. Mae modd cael atynt drwy Lyfrgell Soutron Gwasanaethau Llyfrgell ac Archif Llywodraeth Cymru (http://welshgovernmentpublications.soutron.net/publications/) (safle allanol) 

Nid yw'r datgeliadau sy'n cael eu gwneud o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, yn cael eu cyhoeddi.