Skip to content

Polisïau Rhyddid Gwybodaeth

Polisi rheoli gwybodaeth a chofnodion

19/07/16
Mae’r polisi hwn yn nodi’r gofynion, rolau a chyfrifoldebau ar gyfer sicrhau cydymffurfiaeth â’r ddeddfwriaeth a manteision arferion da o ran cadw cofnodion.
 

Datganiad Gorchwyl Cyhoeddus: Llywodraeth Cymru

13/08/15
Mae'r datganiad hwn yn disgrifio swyddogaethau Llywodraeth Cymru a pa wybodaeth sydd ar gael i ailddefnyddio o dan Rheoliadau Ailddefnyddio Gwybodaeth Sector Cyhoeddus 2015 (y Rheoliadau Ailddefnyddio).