Skip to content

Llywodraeth agored

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Adroddiad sy’n amlygu ein cyfraniad at ddiweddariad i Gynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU 2016-18.

Mae’r ddogfen yn cynnwys ymrwymiadau Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd yn y diweddariad i Gynllun Gweithredu Cenedlaethol Llywodraeth Agored y DU 2016-18.