Skip to content

Rhyddid Adroddiadau Blynyddol Gwybodaeth

Mae’r ystadegau hyn yn dangos ein profiadau a’n perfformiad wrth drin ceisiadau am wybodaeth.

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2016

26/10/17
Dyma’r unfed adroddiad ar ddeg y mae Llywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2015

03/05/17
Dyma’r degfed adroddiad y mae Llywodraeth Cymru wedi’i gyhoeddi ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2014

07/07/15
Hwn yw’r nawfed adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae’n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2013

14/08/14
Hwn yw’r wythfed adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae’n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2012

07/08/14
Hwn yw’r seithfed adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae’n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2011

23/07/12
Hwn yw’r chweched adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae’n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2010

02/09/10
Hwn yw’r pumed adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae’n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2009

02/09/10
Hwn yw’r pedwerydd adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae’n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2008

02/09/10
Hwn yw'r trydydd adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y mae'n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2007

01/09/10
Hwn yw'r ail adroddiad i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y mae'n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.
 

Adroddiad ar weithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored yn ystod 2005 y 2006

30/08/10
Hwn yw'r adroddiad cyntaf i Lywodraeth y Cynulliad ei gyhoeddi ar y modd y mae'n gweithredu deddfwriaeth a pholisïau llywodraeth agored.