Skip to content

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn dilyn egwyddorion llywodraeth agored ers blynyddoedd bellach.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl ichi weld gwybodaeth a gedwir gan Lywodraeth Cymru.