Skip to content

Gwobrau Dewi Sant

Gwobrau Dewi Sant
Cydnabod llwyddiannau eithriadol pobl Cymru.

Mae'r Gwobrau Dewi Sant blynyddol yn cydnabod a dathlu llwyddiannau eithriadol pobl Cymru. Maent yn cydnabod pobl sydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn ar gyfer y wlad hon - naill ai gartref neu dramor.

Mae'r Gwobrau yn adlewyrchu ac yn hyrwyddo dyheadau Cymru a'i dinasyddion i fod yn wlad fodern, fywiog, gydag enw da cynyddol fel cenedl hyderus a chlyfar, sy'n gwerthfawrogi arloesedd, ysbryd cymunedol, ac anad dim ei holl bobl.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn gweithredu dros y wlad i gyd - nhw yw "gwobrau'r gwobrau" a'r gyrchfan naturiol i bawb sydd wedi ennill gwobrau sectorol neu gymunedol eraill.

Mae naw Gwobr Dewi Sant:

  • Dewrder
  • Dinasyddiaeth
  • Diwylliant
  • Menter
  • Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
  • Rhyngwladol
  • Chwaraeon
  • Person Ifanc
  • Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Mae aelodau Pwyllgor Ymgynghorol y Gwobrau’n cyflawni’r gwaith anodd o ddethol a gwerthuso cyflwyniadau enwebu a llunio rhestr fer o 3 teilyngwr ar gyfer y Prif Weinidog er mwyn ystyried pwy fydd yr enillwyr ym mhob categori.

Mae Enillydd y nawfed wobr, sef Gwobr Arbennig y Prif Weinidog, yn cael ei ddewis gan y Prif Weinidog.

Gallwch gyflwyno enwebiadau ar gyfer chi eich hunan, unigolion neu grwpiau yr ydych yn ystyried yn deilwng o dderbyn gwobr tan hanner nos ar 18 Hydref 2017.

gwobraudewisant.org.uk

Twitter: @gwobraudewisant

facebook.com/gwobraudewisant