Skip to content

Cwestiynau i’r Prif Weinidog

Cynhelir y Cwestiynau i’r Prif Weinidog bob dydd Mawrth pan fo Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cyfarfod.
Caiff Aelodau’r Cynulliad awr i graffu ar waith y Prif Weinidog drwy gyflwyno cwestiynau llafar ar unrhyw fater. Dilynwch nhw yn fyw ar @LlywodraethCym neu #fmqs.