Skip to content

Ein strwythur

Yr Ysgrifennydd Parhaol, Shan Morgan yw pennaeth Gwasanaeth Sifil Llywodraeth Cymru.

Mae’r sefydliad wedi ei drefnu’n bedwar grŵp: Swyddfa’r Prif Weinidog a Swyddfa’r Cabinet; y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol; Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol; a’r Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. Yn cynorthwyo Derek y mae dau Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol, y Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd / Prif Weithredwr GIG Cymru, ac aelodau eraill yr Uwch Wasanaeth Sifil.