Skip to content

Gweinidogion

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.

Eluned Morgan

Eluned Morgan AC

03/11/17
Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.
 
Dafydd Elis-Thomas

Dafydd Elis-Thomas AC

03/11/17
Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.
 
Huw Irranca - Davies

Huw Irranca-Davies AC

03/11/17
Gweinidog Gofal Cymdeithasol a Phlant.
 
Hannah Blythyn

Hannah Blythyn AC

03/11/17
Gweinidog yr Amgylchedd.
 
Rebecca Evans AC

Rebecca Evans AC

03/11/17
Gweinidog Tai ac Adfywio.