Skip to content

Dirprwy Weinidogion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Dirprwy Weinidogion.

Gwybodaeth am gweinidogion, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol.

Dim erthyglau o'r math hwn