Skip to content

Cyfarfodydd a digwyddiadau gweinidogol

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Manylion cyfarfodydd y Gweinidogion gyda sefydliadau allanol a’u presenoldeb mewn digwyddiadau.

Mae’r rhestr yn cynnwys:

  • holl gyfarfodydd ysgrifenyddion y cabinet a’r gweinidogion gyda sefydliadau ac unigolion allanol
  • yr holl ddigwyddiadau allanol yr oedd ysgrifenyddion y cabinet neu’r gweinidogion yn bresennol ynddynt

Mae’r rhestr yn cael ei chyhoeddi bob 3 mis.